Llobarro Bio(Dicentrarchus labrax)

4501

2504501

1 Peça de 600 a 800 Gr.aprox

Caducitat  11 dies.

Certificat ecològic (CAECV)

Preu: 20,60 €/Kg