CLAUSULA DE RECOLLIDA DE SUBSCRIPCIONS

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD, RGPD i LSSICE 34/2002, li informem que les seves dades seran incorporades en un sistema de tractament de dades titularitat de ECOVIAND DE BRUGAROLAS, S.L. amb la finalitat de remetre-li informació periòdica sobre els nostres productes o serveis per correu electrònic o mitjà equivalent. Les seves dades no seran cedides, tractades amb la màxima confidencialitat i conservades mentre no sol·liciti la seva supressió

 

La legitimitat per el tratactament de les seves dades es basa en el seu propi consentiment.

En espliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Eserç Electrònic, l’informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correus electrònics, o donarse de baixa als nostres serveis de sucripció enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a BAIXA SUSCRIPCIÓ :ecoviand@ecoviand.com

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició dirigint la seva petició a en;ecoviand@ecoviand.com Aixi com dirigir-se a l'Autoritat de Control espetent (AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES) per presentar la reclamació que consideri oportuna.