Devolucions i reclamacions

DEVOLUCIONS

Com comunicar una incidència?
Les comunicacions d'incidències hauran d'informar-se per escrit a través de les següents vies:
. Via e-mail, a l'adreça de correu electrònic: ecoviand@ecoviand.com.
. Via fax, al número 93 840 70 97.
Ecoviand no admetrà reclamacions passades 24 hores de la recepció de la mercaderia. A l'hora de reclamar una devolució hauràs d'indicar el nombre de factura o albarà, especificar l'article i la quantitat afectada.
Les caixes surten de les nostres instal·lacions correctament, en cas que alguna arribi trencada, hauràs de rebutjar-la o bé posar-ho en l'albarà del transportista.

Com fer la devolució?
No retornis res sense haver-nos-ho notificat prèviament, ja que nosaltres indicarem com realitzar la retirada del producte.
En cas d'haver de fer una recollida que no estigui preparada, la segona recollida anirà a càrrec del client.

Dret de revocació o desistiment

En aquesta botiga online no existeix el dret de desistimient, tal com s'indica a l'excepció "d" exposada a l'article 103 Excepciones del derecho de desistimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007: "El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez". Ecoviand de Brugarolas, a l'oferir productes frescos alimenticis amb un marge de caducitat molt curt, entra dins d'aquesta categoria.